Saturday, 15 July 2017

100% GENUINE SCANNER

നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആർക്കെങ്കിലും മെയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ കടകളിൽ പോകണം.
എന്നാൽ ഒരു ചിലവും ഇല്ലാതെ ഇത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ വഴി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലോ അതല്ലേ നല്ലത്


ഇഷ്ട്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് & ഷെയർ 


നിങ്ങളുടെ ഒരു ഷെയർ കൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്കും ഉപകാരപ്പെടട്ടെ

ഇതിന്റെ ഏറ്റവും അടിയിലായി ഡൌൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്Features:
*Mobile Scanner
Use your phone camera to scan receipts, notes, invoices, whiteboard discussions, business cards, certificates, etc.

*Optimize Scan Quality
Smart cropping and auto enhancing make the texts and graphics look clear and sharp

*Quick Search
By entering any keyword, you’ll see a list of docs with the word in their titles, notes or images (Registrants only)

*Extract Texts from Image
OCR (optical character recognition) extracts texts inside single page for further editing or .txt sharing. (Licensed only)

*Share PDF/JPEG Files
Easily share docs in PDF or JPEG format with others via social media, email attachment or sending the doc link

*Print & Fax
Instantly print out docs in CamScanner with nearby printer; directly fax docs to over 30 countries right from the app

*Collaboration
Invite friends or colleagues to view and comment on your scans in a group. (Registrants only)

*Advanced Editing
Making annotations or adding customized watermark on docs are made available for you

*Secure Important Docs
Set passcode for viewing important docs; meanwhile, when sending doc link, you can set password to protect itThursday, 15 June 2017

Android app

ഇന്ന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന കിടിലൻ ഒരു  ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്പ്ളിക്കേഷൻ

== KEY FEATURES==

• 29 Tools and Filters, including: Healing, Brush, Structure, HDR, Perspective (see list below)

• Opens JPG and DNG files

• Use the “stack” to re-adjust edits later

• Selective filter brush

• All styles can be tweaked with fine, precise control

== TOOLS, FILTERS AND FACE ==

• RAW Develop – open and tweak RAW DNG files; save non-destructively or export as JPG (8 controls)

• Tune image – adjust exposure and color automatically or manually with fine, precise control (7 controls)

• Details – magically brings out surface structures in images

• Crop – crop to standard sizes or freely (8 aspect ratios)

• Rotate – rotate by 90°, or straighten a skewed horizon

• Perspective – fix skewed lines and perfect the geometry of horizons or buildings

• White Balance – adjust the colors so that the image looks more natural

• Brush – selectively retouch exposure, saturation, brightness or warmth

• Selective – the renown “Control Point” technology: Position up to 8 points on the image and assign enhancements, the algorithm does the rest magically

• Healing – remove the uninvited neighbor from a group picture

• Vignette – add a soft darkness around the corners like a beautiful, wide-aperture would do

• Text – add both stylized or plain text (38 predefined styles)

• Curves - have precise control over the brightness levels in your photos (30 predefined styles)

• Expand - increase the size of your canvas and fill up the new space in smart ways with content of your image

• Lens Blur – add a beautiful Bokeh to images (background softening), ideal for photographic portraits (11 Bokeh types)

• Glamour Glow – add a fine glow to images, great for fashion or portraits (6 styles)

• Tonal Contrast – boost details selectively in the shadows, midtones and highlights

• HDR Scape – bring a stunning look to your images by creating the effect of multiple exposures (4 styles)

• Drama – add a hint of doomsday to your images (6 styles)

• Grunge – an edgy look with strong styles and texture overlays (5 basic styles, endless variations)

• Grainy Film – get modern film looks with realistic grain (18 styles)

• Vintage – the style of color film photo from the 50’s, 60’s or 70’s (12 styles)

• Retrolux – go retro with light leaks, scratches, film styles (13 basic styles, endless variations)

• Noir – Black and White film looks with realistic grain and the “wash” effect (14 styles)

• Black & White – classic Black and White look straight out of the darkroom (11 styles)

• Frames – add frames with adjustable size (23 frames)

• Double Exposure - blend two photos, choosing from blend modes that are inspired by shooting on film and by digital image processing

• Face Enhance – add focus to the eyes, add face-specific lighting, or smoothen skin (10 predefined styles)

• Face Pose - correct the pose of portraits based on three dimensional models


Monday, 12 June 2017

whatsapp Auto Reply

ഈ ആപ്പ്ലിക്കേഷൻ വഴി നിങ്ങൾ തിരക്കിലാണെങ്കിൽ
 അതും അല്ല ഇനി  ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലോ Whatsapp Auto Reply കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും
.
ഇതുപോലെ ഉള്ള അറിവുകൾ കിട്ടാൻ 
FB പേജ് Like + Share  ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ 

  WhatReply For WhatsApp- screenshot thumbnail
WhatReply is an application that provide to you a mechanism to auto respond to WhatsApp Messages in case you are Busy.
What-to-Reply is a FREE application available for Android Users, it is just like WhatsApp need the Internet connection on your device (phone, Tablet, Smartphone ..) . 
This App will automatically reply to your family and friends even your wife when you aren't in the mood to reply to someone. 
What2Reply will playing a role like a Bot who will answer on behalf of you.

Friday, 9 June 2017

mobiles&laptops

ഇപ്പോൾ  സ്മാർട്ഫോൺ  ഇല്ലാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഇല്ല .
നമ്മൾ  ഒരു ഫോൺ വാങ്ങാൻ അതിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം,
വില ഇത് 2um നോക്കിയേ വാങ്ങു.അതിനും ഒരു ആപ്പ്ലിക്കേഷൻ.

91mobiles is India’s best price comparison shopping app for mobile phones and gadgets. You can find the best mobile phones, laptops, tablets recommended by our gadget gurus, compare prices and product specs, and get the best deals from various online shopping sites like Flipkart, Amazon, Snapdeal, eBay, PayTM, Shopclues, etc.

 Find mobile price lists of all brands

- Find mobile phones and gadgets, along with their prices, from all major brands like Samsung, Micromax, Sony, Karbonn, HTC, Asus, Gionee, Lenovo, Huawei, Intex, Lava, Motorola, and LG as well as newer brands like Xiaomi, Infocus, Vivo, and OnePlus

 Compare Mobiles, Laptops, Tablets & more:

- Price Comparison - 91mobiles’ price comparison engine gives you the ability to compare prices for mobiles, tablets, laptops, televisions, cameras & power banks along with information on COD and EMI offers. Price listing is available for all major online shopping apps and stores such as Flipkart, Snapdeal, Paytm, eBay, Shopclues, Amazon. ect 

• Product launch & Price Drop Alerts

- Get instant alerts for new launches, latest news and hottest deals with on-the-go notifications. Select your favourite products and get immediate price drop alerts


smart kit

ഒരു  ആപ്പ്ളിക്കേഷൻ സാധാരണ  ഒരു ഉപയോഗം മാത്രമല്ലെ ഉള്ളു ഇതാ 20 + ആപ്പ്ളിക്കേഷൻസ് വെറും 4 .5 mb യിൽ 


Do a lot with just one multi-purpose App!

Smart Kit 360 is an all-in-one app and is half the size of a common "standalone tool" application like compass, translator or a ringtone maker app. This way you'll save a lot of disk space, time and frustration searching for all the daily tools you need! 

Main Features 
★ Tiny Size 
★ 32 apps can be replaced with one app 
★ Has the most commonly used app features 
★ One easy tap to create shortcuts on your home screen 
★ Tools are arranged as per different category by which finding them is very easy ►

Productivity • Utility • Calculation • Conversion • Navigation & Measuring Tools 

Smart Kit 360 combines uniquely with several functions ►


Blackmart

പ്ലെയ്‌സ്‌റ്റോറിലെ പെയ്ഡ് ആപ്പ്ളിക്കേഷൻസ്
എങ്ങനെ ഫ്രീ ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം 


One of the great apps for downloading Android Apps. It allows user to download android apps from black market (Premium Android Apps) for free before buying. This is great because you will only spend money on something that you like and make sure you are not paying for sh!t you don’t like. It is one of the favorite Apps among android users because you can download full apk of any Android App from the black Market
.

Blackmart file Information

File name: org.blackmart.market_v0.99.2.93B-992093_Android-2.3.apk
Version: 0.99.2.93B (992093)
Uploaded: January 14, 2017 at 2:46AM GMT+00
File size: 4.06MB (4,264,139 bytes)
Minimum Android version: Android 2.3+ (Gingerbread, API 9)
MD5: 3a09229085566bdacf5a55c2bf5e33d1
SHA1: 53473c7d211ce91c176473d1e237b5cb01c5ad65

ഇന്ന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്
കണക്കിലെ  കളികളെ പറ്റിയുള്ള
ഒരു ആപ്പ്ളിക്കേഷൻ  ആണ്‌. 

This program is designed for those who want to learn interesting mathematical tricks to speed up the calculating. These tricks will help solve part of the mathematical problems and tasks much faster than classical. Will also be helpful to those who want to hone basics such as the multiplication table. 

When you learn these mathematical tricks, you'll be able to show off your skills to friends and prove to them that you have a talent for mathematics. New skills you can use in the store, at school, at college, at work - wherever thanks to quick calculation skills can save a lot of precious time.

Fun Math Tricks:

1. Addition
2. Subtraction
3. Multiplication table
4. Division
5. Multiply two digit number by 11
6. Square numbers ending in 5
7. Multiply by 5
8. Multiply by 9
9. Multiply by 4
10. Dividing by 5